نوید زر شیمی

نوید زر شیمی

اراک

اراک

اروند

اروند

امیر کبیر

امیر کبیر

ایلام

ایلام

آریا ساسول

آریا ساسول

بندر امام

بندر امام

پلی نار

پلی نار

تبریز

تبریز

تخت جمشید

تخت جمشید

تندگویان

تندگویان

جم

جم

خوزستان

خوزستان

رازی

رازی

رجال

رجال

قائد بصیر

قائد بصیر

لاله

لاله

مارون

مارون

مهاباد

مهاباد

مهر

مهر

خدمات و محصولات

شرکت پلیمر سل با بهره گيري از امكانات و ظرفيت هاي تخصصي خود در زمينه صادرات، تامین و توزیع داخلی در بین شركت هاي فعال جايگاه تجاري خوبی در عرصه هاي مختلف بدست آورده است.